Pam yr ydym angen dull i’n harwain drwy’r angenhion ar gyfer ADY

Yn rhy gyson y cwestiwn a gyfyd hefo plant sy’n cael trafferthion dysgu ydy ,’Beth sy’n bod hefo nhw?’
Mae’r model diffygiol yma’n arwain ar ffocws o ddeiagnosis ac yn aml yn methu darganfod cryfderau’r plant a’r hyn sydd yn eu cymell.
Yn y seminar bydd Sara Alston yn dadlau fod y deiagnosis a roddir i’r plant yn rhy eang i fod o wir help iddyn nhw pan yn edrych ar eu anghenion addysgol.Yn lle hynny i ddarparu’r plant hefo’r gynhaliaeth fwyaf defnyddiol, mae’n angen edrych ar eu anghenion unigol. Bydd yn cynnig ffyrdd ymarferol o wneud hyn.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Sara Alston