Gweithio’n effeithiol hefo’ch cymhorthydd

Yn y sesiwn bydd Sara Alston yn edrych ar

• Rhai sialensau o weithio’n effeithiol hefo’ch cymorthyddion a sut i’w goresgyn.

• Creu tîm o gwmpas y plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

• Pwysigrwydd cyfathrebu, yn enwedig ffyrdd o rannu cynlluniau, adborth a gwybodaeth am y plant.

• Rôl y cymhorthydd o weithio o fewn y dosbarth drwy gydol y wers.

• Gweithio tuag at fod yn annibynnol ac osgoi gwneud y plant yn ddibynnol ar brocio.

 

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Sara Alston