Gweithio’n glyfrach, nid yn galetach

Cenhadaeth Lee yw newid addysgu drwy sicrhau bod ysgolion yn gweithio’n glyfrach nid yn galetach. Trwy ystod o syniadau a dulliau, bydd yn dangos sut
y gall athrawon gael cydbwysedd bywyd/gwaith gwell wrth roi adborth mwy e eithiol ac wrth gofnodi tystiolaeth ac asesu’r dysgu’n fwy e eithiol ac e eithlon.

Mr P (Lee Parkinson)

Ymgynghorydd Addysgol
Cyfrwng Saesneg