Ydych chi’n delio gyda sgyrsiau a phobl anodd?

Mae’r seminar wedi’i chynllunio ar gyfer y rhai sydd eisiau datblygu hyder a sgiliau ar sut i ddelio â phobl anodd yn y gweithle. Mae cael sgyrsiau anodd neu ddelio â phobl anodd yn gallu creu pwysau gwaith a gorbryder i staff mewn ysgolion a cholegau.
Mae’r seminar wedi’i chynllunio i’ch paratoi waeth beth fo’r amgylchiadau ar gyfer eich arfogi i ddelio hefo sefyllfaoedd anodd.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Gwyliwch TED Talk Nicola S. Morgan ar Unfinished Business – Delaying the urge to give up! YMA!

Nicola S. Morgan