Brick-by-Brick: meithrin lles cymdeithasol ac emosiynol trwy chwarae LEGO® cydweithredol

Mae ‘Play Included’® yn bartneriaid gyda Sefydliad LEGO ac mae’n falch iawn o rannu arbenigedd ei dîm ar sut y gellir defnyddio chwarae cydweithredol LEGO® i gefnogi datblygiad cymdeithasol, cyfathrebu ac emosiynol plant. Defnyddir rhaglen Brick-by-Brick® Play Included yn aml i gefnogi plant niwroddargyfeiriol, ond sy’n berthnasol i bob plentyn sydd angen cymorth ychwanegol, ac mae’n ddull seiliedig ar dystiolaeth sy’n defnyddio chwarae LEGO mewn grŵp yn therapiwtig. Dysgwch am yr ymchwil ryngwladol i’r rhaglen, a sut y gellir ei defnyddio i gefnogi plant mewn ysgolion.

Bydd y seminar hon drwy gyfrwng Saesneg.

Dr Gina Gómez de la Cuesta