Ymddygiad gwych a Dysgu

Yr un peth ydy Dysgu ac Ymddygiad ac mewn gwirionedd fedrwch chi ddim cael yr un heb y llall. Weithiau mae’n teimlo fel nad oes gennym yr un o’r ddau beth.Mae delio hefo dosbarth yn anodd i bawb.

Mae gan athrawon 102 o bethau i’w cyflawni, y rhan fwyaf ohonyn nhw’n cwmpasu addysg. Rydym yn gwneud mwy a mwy o bethau ar gyfer disgyblion gyda mwy o anghenion gwahanol.
Mae’n rhaid gwneud rhywbeth am hyn!

Mae ‘Brilliant Behaviour and Learning ‘ yn rhannu ymarferion ac egwyddorion ymddygiad newydd. Mae athrawon yn gwneud llai, nid mwy, datblygu yr amodau o fewn y dosbarth er mwyn creu awyrgylch lle gall y plant ffynnu.

Bydd y seminar hon drwy gyfrwng Saesneg.

Will Hussey