Newid sy’n mynd i barhau: Gwella Ysgol Gyfan drwy Ymchwil ac Ymholiad Addysgol

Ydych chi’n arweinydd mewn coleg neu ysgol yn edrych ar ffordd i wneud gwelliannau sy’n ‘barhaol’ ac mewn ffordd gadarnhaol drwy gynnwys pob un sy’n gweithio ac ymwneud â’ch rhanddeiliaid? [Uwch Dîm Rheoli,staff dysgu ac ategol,disgyblion,myfyrwyr,rhieni/gwarcheidwaid,Llyodraethwyr]

Neu, ydych chi’n gweithio mewn ysgol neu goleg ac yn dymuno i’ch tîm rheoli fod yn eich cynnwys mewn mwy o newidiadau/penderfyniadau sy’n effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd?

Mae Frederika Roberts wedi bod yn hwyluso Ymchwil ac Ymholiadau Addysgol {Appreciative Inquiry] ar gyfer ysgol gyfan fel rhan o’i hymchwil ar gyfer doethuriaeth a bydd yn rhannu sut mae’r cryfderau sylfaenol cyffrous yma yn creu newidiadau parhaol ac ystyrlon yn eich ysgol neu goleg.

 

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Frederika Roberts MAPP PGCE