Strategaethau effeithiol ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anawsterau niwramrywiaethol

Bydd y seminar yn edrych ar y prif strategaethau mewn dosbarth ar gyfer cynnal disgyblion niwroamryiwaethol. Bydd y sesiwn yn cynnwys y meysydd hyn:
1. Sut i strwythuro a darparu agweddau personol
2. Diwylliant niwroamrywiaeth cyfeillgar a chynnal cyfathrebu rhyngweithiol.
3. Sut i annog agweddau cadarn ar gyfer dysgwyr niwroamrywiaeth.
4. Ffocws penodol ar y cof gweithredol [‘working memory’] ac ‘executive functioning’
5. Sut i gynllunio ar gyfer ‘centrality of engagement’

Mae’r sesiwn sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth yn cyfeirio at gyflyrau niroamrywiaethol, yn cynnwys Awtistiaeth, ADHD, Dyslecsia,Dyspracsia a syndrom Tourettes.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Colin Foley