Ydy Addysg a gwella Iechyd yn wastraff amser?

Mae’r seminar yma’n awgrymu fod rhai cynlluniau addysgu a phedagogiaeth y mae addysgwyr yn hyrwyddo yn annhebygol o arwain at ganlyniadau iechyd dymunol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Rydym yn gwrth-brofi hyn drwy ddisgrifio ffyrdd sydd wedi’u profi gyda tystiolaeth, sy’n fwy tebygol i alluogi plant a phobl ifanc i wneud penderfyniadau cymdeithasol, pwysig ar gyfer eu hiechyd, a darparu enghreifftiau ymarferol y gall athrawon eu cael a’u rhoi mewn lle yn eu dosbarthiadau heb roi mwy o bwysau gwaith arnynt eu hunain.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

John Rees