Tear top Tear bottom

Sioe Addysg Genedlaethol

Llandudno 2024

Seminarau
14/06/2024
Gweld Seminarau
Archebu Grŵp
14/06/2024
Llawrlwytho
Arddangoswyr
14/06/2024
Arddangoswyr

Y Sioe Addysg Genedlaethol
Venue Cymru, Llandudno 2024

Ymunwch â ni ynghŷd â’n holl siaradwyr anhygoel a’r arddangoswyr wyneb yn wyneb  yn y Sioe Addysg Genedlaethol, dydd Gwener Mehefin 14eg 2024 yn Venue Cymru, Llandudno

Digwyddiad bythgofiadwy sy’n rhoi cyfleoedd a chynnig ffyrdd newydd i wella a chodi safonau,cyfoethogi profiadau dysgu a chefnogi dysgwyr.

Cliciwch YMA i weld yr holl seminarau!

Cliciwch YMA i lawrlwytho Llyfryn Swyddogol y Sioe

Pam mynychu'r Sioe?

Digwyddiad addysgol y mae’n rhaid ei fynychu

Mae’r Sioe Addysg Genedlaethol yn cyflwyno seminarau ysbrydoledig gan arweinwyr sector a chyfleoedd i gwrdd ag amrywiaeth eang o arddangoswyr.

Wrth ymweld â’r sioe byddwch yn:

  •  cael mynediad i dros 40+ o seminarau DPP
  • caffael strategaethau parod & adnoddau i godi safonau, cyfoethogi profiadau dysgu & chefnogi dysgwyr
  • cysylltu drwy gyfleoedd rhwydweithio ardderchog hefo cyfoedion & siaradwyr
  • ysbrydoli a grymuso eich staff
  • treialu’r cynhyrchion/gwasanaethau diweddaraf a derbyn cynigion unigryw gan arddangoswyr

Darllenwch yr adborth anhygoel ‘rydym wedi’i gael…..

“Dyma’r tro cyntaf i mi fod yn y Sioe, ac mae’n rhaid i mi ddweud mae hi wedi creu argraff mawr arnai. Roedd hi’n sioe mor fawr hefo’r holl stondinau yn arddangos gymaint o adnoddau a deunyddiau addysgol. Mae o’n lwyfan anhygoel a phob dim o dan yr un to. Mi fyddai’n bendant yn ôl flwyddyn nesaf”.

Gwrandewch ar fwy o negeseuon cymeradwyo gan fynychwyr
Eisiau cadw mewn cysylltiad?
Cofrestrwch am gylchlythyr