Unleashing Greatness’: defnyddio adolygu cyfoedion i gasglu tystiolaeth a chreu gwelliannau cynaliadwy yn eich ysgol

Mae’r Rhaglen Partneriaeth Ysgolion ‘Schools Partnership Programme’(SPP) yn fodel cydweithrediadol sydd wedi’i ddatblygu gyda ysgolion ac arbenigwyr addysg arloesol.
Hefo’n cyfweithrediad hefo GwE ers 2019, mae Niki Thomas [prif arweinydd] yn trafod

• Pwysigrwydd adolygu hefo cyfoedion a galluogi pobl ar bob lefel i yrru gwelliannau mewn ysgolion
• Sut mae Rhaglen Partneriaeth Ysgolion wedi rhoi cynhaliaeth i GwE i ffurfio ymddiriedaeth, sgiliau a chapasati ar gyfer cynnal cylchoedd addysgol cynaliadwy.
• Sut mae GwE wedi sefydlu perthynas gre ar draws yr ardaloedd, a’r berthynas honno wedi tyfu o 50 ysgol i 220 o ysgolion.
• Darparu GwE hefo perchnogaeth i hyfforddi eu hwyluswyr eu hunain, gan gefnogi mwy o ysgolion o fewn y fframwaith a’r broses er mwyn gwella ysgolion.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Niki Thomas